Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

Är din aktivitetsförmåga nedsatt och du har svårt att klara din vardag?

Våra arbetsterapeuter hjälper dig som har, eller riskerar att få svårt att klara dina dagliga aktiviteter till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning

Arbetsterapeutens fokus är att tillvarata och utveckla fysiska, psykiska eller sociala funktioner.  

Vad kan du få hjälp med?

 • Utreda din aktivitetsförmåga 
 • Stöd och träning för att klara av dina vardagliga aktiviteter 
 • Recept utskrivet för tekniska hjälpmedel
 • Råd och tips om bra produkter som du kan köpa själv
 • Utprovning och/eller tillverkning av specialanpassade ortoser
 • Stöd i din arbetsträning och anpassa din arbetsplats 
 • Förebyggande träning mot fall
 • Hjälp med besvär i händer i samband med graviditet
 • Medverkan vid basal demensutredning 
 • Utredning av hjälpmedelsbehov och stöd vid neuropsykiatriska tillstånd
 • Bostadsanpassning

Är du närstående?

Även du som är närstående kan få stöd och hjälp av våra arbetsterapeuter genom att möjliggöra för dig att vara med i utredning och planering av insatser. Arbetsterapeuten försöker hitta lösningar som passar både dig som närstående och patienten, exempelvis vid bostadsanpassning, förflyttning och hantering av hjälpmedel.