Skriv ut den här sidan

Hemrehabteam

I vårt hemrehabteam arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster med bred erfarenhet av ortopedisk, neurologisk och geriatrisk rehabilitering. Vid behov kan du även få träffa vår dietist.

Vem kan få hemrehabilitering?

Hemrehabilitering erbjuds till dig som bedöms ha bättre möjlighet att uppnå rehabiliteringsmålen genom insats i ditt hem än genom insats på klinik.

Vi erbjuder kontakt inom 24 timmar, alla vardagar, efter att du skrivits ut från ditt sjukhus.

Vad gör hemrehabteamet?

  • Vi utför aktivitets- och funktionsbedömningar och rehabiliteringsinsatser i ditt hem eller dess närmiljö.
  • Vi kommer överens om rehabiliteringsinsatser och behandlingsmål tillsammans med dig som patient eller närstående och vid behov även annan personal.
  • Vi medverkar vid vårdplanering.